VINAROYAL GROUP

Tư vấn thiết kế - Đầu tư và kinh doanh bất động sản
Dây truyền tuyển - luyện xỉ Titan
Dự án khu liên doanh kinh tế biển Đông - Nam; Mỹ Thủy Seaport trong tương lai
Trang chủ Tuyển dụng

Con người VinaRoyal

Tôn trọng con người và tự trọng là giá trị văn hóa lớn nhất trong hoạt động công sở
Con người là vốn quý nhất, là chủ nhân của sự sáng tạo và đổi mới. Việc tôn trọng con người là tôn trọng bản sắc đơn nhất của nhân cách trong cả quá trình cá nhân tự khẳng định mình trong hoạt động ở công sở là tôn trọng các quyền lợi cơ bản của các cá nhân, quyền được cống hiến theo đúng nguyện vọng, quyền học tập và phát triển, quyền nghỉ hưu, nghỉ ốm và nghỉ chế độ theo quy định.
Tự trọng là một giá trị mang bản sắc riêng, là một nhu cầu cá nhân mang ý nghĩa về động lực bền vững, làm cho mỗi thành viên trong công sở vì công việc chung. Tự trọng giúp cho các cá nhân luôn biết mình là ai để tu thân và tự hoàn thiện mình.