VINAROYAL GROUP

Tư vấn thiết kế - Đầu tư và kinh doanh bất động sản
Dây truyền tuyển - luyện xỉ Titan
Dự án khu liên doanh kinh tế biển Đông - Nam; Mỹ Thủy Seaport trong tương lai
Trang chủ Lĩnh vực hoạt động

Khai thác khoáng sản

Trong những năm gần đây, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản đã góp phần đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Với mục tiêu phát triển chiến lược để khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản dưới sự chỉ đạo của Nhà nước, Vinaroyal Group đã phát triển mạnh khai thác mỏ và chế biến khoáng sản và coi đó là một sức mạnh của Tập đoàn, do đó việc cung cấp cho lao động địa phương, góp phần ngân sách nhà nước theo hướng công nghiệp và hiện đại hóa đất nước.
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hệ thống tiêu chuẩn quốc tế hiện đại và thiết bị công nghệ, Vinaminco Group tự tin khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực khai thác mỏ và chế biến khoáng sản.
Vinaroyal Group