VINAROYAL GROUP

Tư vấn thiết kế - Đầu tư và kinh doanh bất động sản
Dây truyền tuyển - luyện xỉ Titan
Dự án khu liên doanh kinh tế biển Đông - Nam; Mỹ Thủy Seaport trong tương lai
Trang chủ Giới thiệu VinaRoyal

Về chúng tôi

Sứ mệnh

 • Chúng tôi không ngừng cống hiến và khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.
 • Không ngừng mở rộng thị trường trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, kinh doanh bất động sản, giáo dục và đào tạo, …
 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác rộng rãi trong tất cả các phương diện, khía cạnh.
 • Đào tạo liên tục nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nhân sự đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án, định hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn.
 • Tích lũy các nguồn lực để tăng cường năng lực cạnh tranh nhằm mang lại giá trị kinh tế cho Tập đoàn và Quốc gia.
 • Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong cộng đồng.
 • Xây dựng các công trình xây dựng cấp quốc gia có ý nghĩa và giá trị bền vững xã hội.
 • Phấn đấu xây dựng Vinaroyal Group để trở thành Tập đoàn kinh tế nhiều thành phần hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, có trách nhiệm xã hội và đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của đất nước.
 • Phối hợp và hợp tác với tất cả các đối tác trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

 • Con người là nguồn tài sản vô giá và sức mạnh của Vinaroyal Group; tài sản có giá trị nhất của Tập đoàn là con  người.
 • Khách hàng, đối tác là trung tâm của sự phát triển, là đối tượng phục vụ quan trọng nhất.
 • Đoàn kết và hợp tác kỷ luật cao trong công việc và làm việc tác phong công nghiệp là truyền thống, văn hóa của Vinaroyal Group.
 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất và liên tục cải tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Có trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng là mục tiêu hàng đầu của Vinaroyal Group.

Văn hóa doanh nghiệp

 • Đặt sự hài lòng của các đối tác, khách hàng và đặc biệt là hiệu quả công việc như một thước đo cho sự thành công; cơ sở cho phát triển bền vững của Tập đoàn; nền tảng cơ bản để có những khách hàng là trung tâm của mọi hành động. Luôn luôn lắng nghe, chia sẻ và làm cho khách hàng và các đối tác hài lòng trong mọi tình huống và hoàn cảnh.
 • Sẵn sàng để khẳng định uy tín của Vinaroyal Group; để tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối của các đối tác và khách hàng trong nước và quốc tế trong tất cả các hoạt động kinh doanh.
 • Mỗi cá nhân luôn thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp của mình với trách nhiệm cao nhất, tinh thần và niềm đam mê cho công việc và nhiệm vụ chung của Tập đoàn. Những lợi ích của Tập đoàn đã luôn luôn được đặt lên trên lợi ích cá nhân và đồng thời nó là cần thiết để xác định mối quan hệ hài hòa lợi ích giữa Tập đoàn và cộng đồng.
 • Mỗi cán bộ- nhân viên liên tục tự giáo dục đạo đức riêng của mình và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc và năng lực giao tiếp để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp hiệu quả hơn nữa cho các mục tiêu chung của Tập đoàn. Mỗi cá nhân chuyên nghiệp là một đóng góp thiết thực và hiệu quả cho Tập đoàn trong lĩnh vực riêng của họ.
 • Chủ động trong việc thực hiện các chức năng và trách nhiệm, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn trong mọi lĩnh vực; luôn luôn năng động, sáng tạo với tinh thần kỷ luật cao nhất trong công việc cũng như mọi hoạt động.
 • Nỗ lực bứt phá và thường xuyên tự trau dồi kỹ năng riêng của mình, kỹ năng làm việc theo nhóm và hợp tác với hiệu quả cao nhất; mỗi cá nhân đủ mạnh mẽ để chấp nhận trách nhiệm của mình với mong muốn và sẵn sàng chia sẻ kiến thức và sự hiểu biết, với các đồng nghiệp để hoàn thành mục tiêu chung của Tập đoàn.
 • Xác định trách nhiệm của “Nhân viên Vinaroyal Group” khi giao tiếp và làm việc với các đối tác, các tổ chức, cá nhân và khách hàng.
 • Mọi hành động của Cán bộ- nhân viên đi ngược lại lợi ích của Vinaroyal chính là chống lại văn hóa của Vinaroyal Group, là những hành vi cực đoan gây hại cho sự phát triển và lợi ích của Tập đoàn; cởi mở và tích cực đấu tranh để xây dựng Vinaroyal Group phát triển, đoàn kết trong ngôi nhà chung, nơi để thúc đẩy và phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh của mỗi cá nhân trong Tập đoàn. Luôn luôn quan tâm đến đồng nghiệp và thực hiện tốt phương châm “Một cho tất cả và tất cả trong một”.

Trách nhiệm xã hội

 • Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường là một trong những định hướng phát triển của Tập đoàn đã được đặt lên hàng đầu.
 • Vinaroyal Group luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.
 • Tập trung vào sử dụng nhiên liệu sạch hơn cho bảo vệ môi trường.
Vinaroyal Group