VINAROYAL GROUP

Tư vấn thiết kế - Đầu tư và kinh doanh bất động sản
Dây truyền tuyển - luyện xỉ Titan
Dự án khu liên doanh kinh tế biển Đông - Nam; Mỹ Thủy Seaport trong tương lai
Trang chủ Giới thiệu VinaRoyal

Văn hóa doanh nghiệp

1- Đặt sự hài lòng của các đối tác, khách hàng và đặc biệt là hiệu quả công việc như một thước đo cho sự thành công; cơ sở cho phát triển bền vững của Tập đoàn; nền tảng cơ bàn để có những khách hàng là trung tâm của mọi hành động. Luôn luôn lắng nghe, chia sẻ và làm cho khách hàng và các đối tác hài lòng trong mọi tình huống và hoàn cảnh.

2- Sẵn sàng để khẳng định uy tín của Vinaroyal Group; để tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối của các đối tác và khách hàng trong nước và quốc tế cho tất cả các hoạt động kinh doanh.

3- Mỗi cá nhân luôn thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp của mình với trách nhiệm cao nhất, tinh thần và niềm đam mê cho công việc và nhiệm vụ chung của Tập đoàn. Những lợi ích của Tập đoàn đã luôn luôn được đặt lên trên lợi ích cá nhân và đồng thời nó là cần thiết để xác định mối quan hệ hài hòa lợi ích giữa Tập đoàn và cộng đồng.

4- Liên tục tự giáo dục đạo đức riêng của mình và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc và năng lực giao tiếp để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp hiệu quả hơn nữa cho các mục tiêu chung của Tập đoàn. Mỗi cá nhân chuyên nghiệp là một đóng góp thiết thực và hiệu quả cho Tập đoàn trong lĩnh vực riêng của họ.

5- Chủ động trong việc thực hiện các chức năng và trách nhiệm, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn trong mọi lĩnh vực; luôn luôn năng động, sáng tạo với tinh thần kỷ luật cao nhất trong công việc cũng như mọi hoạt động.

6- Có sự nổi bật và thường xuyên đào tạo các kỹ năng riêng của mình, kỹ năng làm việc theo nhóm và hợp tác với hiệu quả cao nhất; mỗi cá nhân đủ mạnh mẽ để chấp nhận trách nhiệm của mình với mong muốn và sẵn sàng chia sẻ kiến thức và sự hiểu biết, với các đồng nghiệp để hoàn thành mục tiêu chung của Tập đoàn.

7- Xác định trách nhiệm của “Nhân viên của Vinaroyal Group” khi giao tiếp và làm việc với các đối tác, các tổ chức, cá nhân và khách hàng.

8- Tích cực chống lại các biểu hiện đó là chống lại nền văn hóa của Vinaroyal Group, hành vi cực đoan gây hại cho sự phát triển và lợi ích của Tập đoàn; cởi mở và tích cực đấu tranh để thiết lập Vinaroyal Group đoàn kết được hành động như ngôi nhà chung, nơi để thúc đẩy và kết hợp sức mạnh tập thể tối đa, điểm mạnh, sức mạnh của mỗi cá nhân trong sự phát triển của Tập đoàn. Luôn luôn quan tâm đến đồng nghiệp và thực hiện tốt phương châm “Một cho tất cả và tất cả trong một”.

Vinaroyal Group