VINAROYAL GROUP

Tư vấn thiết kế - Đầu tư và kinh doanh bất động sản
Dây truyền tuyển - luyện xỉ Titan
Dự án khu liên doanh kinh tế biển Đông - Nam; Mỹ Thủy Seaport trong tương lai
Trang chủ Dự án

Dự án cảng biển Mỹ Thủy

1. Vị trí và quy mô của dự án:
 • Diện tích: 4,528 ha
 • Đến từ: trên lãnh thổ của Hải Dương, Hải Quế, Hải Ba, Hải An, Triệu Lăng, xã Triệu Sơn – huyện Hải Lăng – Quảng Trị
 • Chủ đầu tư: Liên doanh Vinaroyal Group
 • Ranh giới và quy mô nghiên cứu để làm lên kế hoạch:
  •     Phía Bắc: giáp với xã Hải An
  •     Nam: tiếp giáp với xã Hải Khê
  •     Đông: tiếp giáp với biển Đông
  •     Phía Tây: Giáp xã Hải Quế
 my-thuy-33
 
2 . Các thành phần của dự án 
2.1. Nạo vét dự án cảng nước sâu
 • Tổng diện tích của cảng: 995ha, trong đó:
  • Trên diện tích đất: 891,3ha;
  • Cát diện tích xây dựng đê điều và kênh truy cập: 86,7ha;
  • Trên diện tích đất để xây dựng ga đường sắt: 17ha
 • Các khu chức năng:
  • Thương Cảng (khu A): 209,3ha;
  • Khu dịch vụ (khu B): 40ha;
  • Logictics khu vực (khu C): 46,165ha;
  • Các nhà máy nhiệt điện (phân vùng): 158ha;
  • Khu cảng dầu khí (zoneE): 53ha;
  • Khu ga: 17ha;
  • Dịch vụ và diện tích cây xanh: 7,7ha;
  • Dự trữ đất: 82,64ha;
  • Vùng nước của cảng: 346,6ha.
cang-bien-my-thuy22
Đến từ: trên lãnh thổ của Hải Dương, Hải Quế, Hải Ba, Hải An, Triệu Lăng, xã Triệu Sơn – huyện Hải Lăng – tỉnh Quảng Trị.cang-bien-my-thuy11
Vinaroyal Group