VINAROYAL GROUP

Tư vấn thiết kế - Đầu tư và kinh doanh bất động sản
Dây truyền tuyển - luyện xỉ Titan
Dự án khu liên doanh kinh tế biển Đông - Nam; Mỹ Thủy Seaport trong tương lai
Trang chủ Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư xây dựng

Hoạt động xây dựng đã được sự tập trung chú ý của các nhà lãnh đạo Vinaroyal Group. Từ năm 2008, Vinaroyal Group và các công ty thành viên có đủ năng lực máy móc, kỹ sư lành nghề và đội ngũ nhân viên đã trở thành một trong những nhà thầu có năng lực và uy tín.
  • Công trình dân dụng
  • Dự án Công nghiệp
  • Các dự án cơ sở hạ tầng
  • Dự án giao thông
  • Dự án thủy lợi
Vinaroyal Group