VINAROYAL GROUP

Nghị định 126: Ngàn doanh nghiệp trước nguy cơ nhận án phạt thuế mới     Hàng trăm nghìn doanh nghiệp có nguy cơ dính án phạt thuế chậm nộp nếu như đến hết quý 3, doanh nghiệp không ước tính đúng được số doanh thu của quý 4..