VINAROYAL GROUP

Tư vấn thiết kế - Đầu tư và kinh doanh bất động sản
Dây truyền tuyển - luyện xỉ Titan
Dự án khu liên doanh kinh tế biển Đông - Nam; Mỹ Thủy Seaport trong tương lai
Trang chủ Các công ty thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG PHÚC TÂN

1. Tên công ty:

  • Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG PHÚC TÂN 
  • Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: PHUC TAN MINERAL EXPLOITATION JOINT STOCK COMPANY

2. Trụ sở chính:

  • Địa chỉ: Số 01 Đồi Trà, Đường Trần Nhân Tông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

3. Ngành nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết: trồng các loại nấm hoặc thu nhặt nấm hương, nấm trứng
0118
2 Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210
3 Khai thác gỗ
(không bao gồm chế biến gỗ)
0221
4 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222
5 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810
6 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác khoáng sản. Khai thác các chất phụ gia xi măng
0899
7 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(không kinh doanh khoáng sản kim loại và khoáng sản quý hiểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng)
4662
8 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: kinh doanh, thu mua khoáng sản
4669 (Chính)
9 Xây dựng nhà các loại 4100
10 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210
11 Xây dựng công trình công ích 4220
12 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng công trình công nghiệp, đường điện và trạm biến áp
4290
13 Phá dỡ 4311
14 Chuẩn bị mặt bằng 4312
15 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511
16 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.
4659
Khai thác, chế biến khoáng sản.
  • Vinaroyal Group