VINAROYAL GROUP

Tư vấn thiết kế - Đầu tư và kinh doanh bất động sản
Dây truyền tuyển - luyện xỉ Titan
Dự án khu liên doanh kinh tế biển Đông - Nam; Mỹ Thủy Seaport trong tương lai
Trang chủ Các công ty thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMINCO NINH THUẬN

1. Tên Công ty:
  • Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMINCO NINH THUẬN
  • Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: VINAMINCO NINH THUAN JOINT STOCK COMPANY 
  • Tên viết tắt:  VINAMINCO NINH THUAN .,JSC  `
2. Trụ sở chính:
      Địa chỉ: Lô 2-N3, Đường 16/4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
3. Ngành nghề kinh doanh:
Mã ngành Mô tả Ngành chính
0210 Trồng rừng và chăm sóc rừng N
02210 Khai thác gỗ N
08990 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu N
09900 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác Y
39000 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác N
41000 Xây dựng nhà các loại N
4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ N
42200 Xây dựng công trình công ích N
42900 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác N
43120 Chuẩn bị mặt bằng N
43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác N
46520 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông N
4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan N
4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại N
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu N
4932 Vận tải hành khách đường bộ khác N
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ N
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải N
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày N
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động N
66190 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu N
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu N
79200 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch N
93290 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu N
Vinaroyal Group