VINAROYAL GROUP

“Bất động sản có yếu tố đặc thù, cần cơ chế, chính sách phù hợp”     Chủ tịch HoREA cho rằng, trong lĩnh vực bất động sản thì hoạt động đầu tư kinh doanh dự án nhà ở thương mại có nhiều yếu tố đặc thù, nên rất cần có cơ chế, chính sách pháp luật phù hợp.